Educatief programma ter ondersteuning
van de identiteitsvorming bij adolescenten

“Growing old is mandatory. Growing up is optional!”
Caroll Bryant

Waarom?

Kwetsbaarheid op de drempel naar volwassenheid.

In hun ontwikkeling tot zelfbewuste en weerbare volwassenen zijn jongeren bijzonder kwetsbaar. In onze huidige samenleving ontbreekt een erkende vorm om het proces van identiteitsvorming te begeleiden. Bovendien is er in onze maatschappij relatief weinig positieve aandacht en erkenning voor, alhoewel deze levensfase bij jongeren zelf veel vragen oproept.

De drang om zich te onthechten van het kind-zijn is aanwezig. Een veilige ruimte -aangeboden door zorgzame, betrokken volwassenen- om met hun eigenheid te experimenteren en keuzes te onderzoeken, ontbreekt vaak. Jongeren gaan vanuit dit gebrek aan erkenning voor hun zoektocht, dikwijls zelf op zoek naar “initiatie”. Dit houdt zekere risico’s in. In hun zoektocht naar eigenheid in een snel veranderende wereld van schijnbaar onbeperkte mogelijkheden, zijn ze al gauw aangesproken door populisme, fanatieke standpunten en randfenomenen die instant identiteit en “thuishoren” beloven. Om deze stortvloed aan informatie en lege waarden te weerstaan, is er nood aan zelfkennis bij de jongeren, inzicht in wie ze zijn, wie ze in de toekomst willen zijn en wat hun plaats in deze wereld is. Vanuit die bewustwording kunnen ze beter om met die verschillende invloeden en zullen ze betere keuzes kunnen maken.

Wat?

Erkenning en ondersteuning.

The Rite Journey is een educatief jaarprogramma dat specifiek ontworpen werd voor leerlingen van het derde jaar secundair onderwijs. Het erkent en ondersteunt hen in hun proces van identiteitsvorming.

Het programma werd ontworpen door Andrew Lines en is ondertussen een vaste waarde op 80 scholen in Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea en België. De resultaten zijn uitgesproken positief en het enthousiasme is groot. Door de grote betrokkenheid van leerkrachten, directies en ouders, heeft TRJ het potentieel om transformerend te werken voor de gehele gemeenschap. Uit getuigenissen blijkt ondermeer dat het programma de verbondenheid in de klasgroepen en de sfeer in de gehele schoolgemeenschap ten goede komt.

Hoe?

Een reis in 7 stappen naar volwassenheid

TRJ is onderdeel van het reguliere lessenpakket. De leerlingen worden gedurende 2 lesuren per week uitgenodigd tot reflectie, discussie en het ontwikkelen van strategieën omtrent hun persoonlijke transitie naar volwassenheid.

De bijeenkomsten zijn genderspecifiek. En de begeleiding gebeurt door leerkrachten die een specifieke opleiding kregen en gecoacht worden. Dit zorgt zowel qua inhoud als qua vorm voor een veilige omgeving. De leerkrachten bieden uitdagingen aan waarin zowel succes als falen kan ervaren worden. Het aangaan van een uitdaging wordt aanzien als een groeikans.

Hoewel de aanpak van dit programma zich volledig toespitst op de hedendaagse leefwereld van jongeren, zijn in de structuur en geest van het programma universele fundamenten van traditionele initiatierites aanwezig.

“it takes a village to raise a child”

Atheneum Anderlecht vanaf 1 september 2016

Atheneum Antwerpen vanaf 1 september 2016

Atheneum Merksem vanaf 1 september 2015

Gemotiveerd en gedreven

Michaël Sleeckx

Als vormingswerker bij EHBJ en rots-en-water trainer in diverse Antwerpse scholen kent Michael (44) de behoeften, noden en leefwereld van jongeren van bij de basis.

Luc Laeremans

Luc (44) heeft een passie voor ecologie, het Midden-Oosten en menselijke processen. Hij houdt ervan om mensen in verbinding te brengen met zichzelf, met anderen en met natuur. 

Hij is opgeleid als groene ingenieur, humaan ecoloog, life-coach en specialiseert zich in integrale, kinder-en jongeren coaching.

Anouk Pierre

Anouk (43) is moeder van 2 kinderen en therapeute. Ze specialiseerde zich in kinder- en jeugdtherapie en speltherapie. 

Dagdagelijks begeleidt zij kinderen met sociale en emotionele problemen. 

Daarnaast is zij docente aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie.

Andrew Lines

Andrew is first and foremost father of two daughters and two sons. He also happens to be a Physical Education / Outdoor Education teacher who has been teaching for 20 years. His passion for health, fitness and providing students with positive and successful experiences in PE led to the publishing of Sport Covered, his exploration of teaching 23 sports using a games based approach to strengthen student’s development of game sense and their motivation to learn.

Contact

theritejourneybe@gmail.com

+32 489 44 83 76
Luc Laeremans

Top